degeregitimi.com

Değer Eğitimi

Bu sayfa, bir değer eğitimi yaklaşımı olarak geliştirilmiş bulunan Değer Bilinçlendirme (önceki adıyla, Değer Boyutlandırma) Yaklaşımına ait bilgi ve paylaşımların yer aldığı bir sayfadır.

 

Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı, öncelikle değerin bir tercih olduğunu kabul eder. Dolayısıyla , bir değerden bahsedildiğinde, bir tercihten bahsedilmektedir. Tercih edilecek bir şey yoksa veya kişinin değer olarak kendisi içi öngördüğü ilke kişinin tercihlerine yön vermiyorsa, o durumda bir değerin varlığından söz edilemez (ikinci durumda, daha önemli değer veya değerlerin varlığından söz edilebilir).

 

Değer Bilinçlendirme, terim olarak Değer Eğitimi teriminin uygun olmadığını öngörür. Çünkü Değer Eğitimi olarak ele alındığında, öğrencilerin değerlerinin eğitildiği varsayılır. Eğitim belli bir içeriğin belli amaçlarla kişilere aktarılmasını ve böylelikle, diğer açıdan öğrencilere belirlenen davranışların kazandırılmasını öngördüğü için değer konusuna uygun değildir. Değer toplum açısından bakıldığında, herkesin aynı değere sahip olması mümkün ve gerekli değildir (buna sadece toplumsal değerler olarak, toplumun bekasını sağlamaya yönelik bazı değerler istisna olarak eklenebilir), kişisel açıdan bakıldığında değerlerin bireylerin ihtiyaç, güdü ve inançlarından, vb etkilendiği bilinmektedir. Dolayısıyla, her birey aynı ihtiyaçlara, güdülere ve inançlara sahip olmadığı için aynı değerlere sahip olması da gerekmez. Eğer bir eğitimden söz ediliyorsa, öğrenciye bir şeylerin kazandırılıp değerlendirilmesi kastediliyordur. Günümüz şartlarında eğitim değerleri standartlaştırıp bir eğitim programına indirgeyemez. Dolayısıyla, değer eğitimi, genel geçer ve alışılmış anlamında bir eğitim değildir. Halbuki değer eğitimi uygulamalarıyla yapılabilecek olan ve yapılması gereken kişilerin sahip oldukları değerlerin yönetilmesidir. Eğitim “istendik” bir eylemse, bir yönlendirme ve yönetme içeriyor demektir. Ayrıca kişiler eğitim sistemine geldiklerinde boş bir levha olarak gelmezler. Onların bir takım değerleri vardır. Eğitim sisteminden yapması beklenilen şey bu değerleri uygun şekilde yönlendirmesidir. Bunu yaparken bazı değerleri yönlendirir (ki çoğunluğu böyledir; iyi vatandaş anlayışı), bazı değerleri geliştirir (iyi insan anlayışı).

 

Değer Bilinçlendirme değer eğitimi için sorunlara dayalı olarak dört basamaktan oluşan bir model önermektedir. Bu sayfalarda bu konularla ilgili teorik, açıklama ve uygulama ile ilgili çalışmalara yer verilmektedir.

Yazılar

¨ Bacanlı, H. (2009). Kişisel gelişimin gelişimi. Türk Yurdu, 261, 42-44.

¨ Bacanlı, H. (2010). Değer hangi programın neresinde? Değerler Eğitimi Uluslararası Konferansı, 28-29 Mayıs 2010, İstanbul. (Değerler Eğitimi Konferans Bildirileri içinde, İstanbul: MEM yayını, ss.103-120.)

¨ Bacanlı, H. (2011). Değer değer midir? Eğitime Bakış, 7(19), 18-21.

¨ Bacanlı, H. & Dombaycı, M. A. (2012). Değer eğitiminde Değer Boyutlandırma Yaklaşımı. (Değerler ve Eğitimi II içinde. İstanbul: DEM Yay. ss. 889-912. (II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, 16-18 Kasım 2012, İstanbul).

¨ Bacanlı, H. (2013). Değer eğitimi: Sorular ve sorunlar. Gelenekten Geleceğe, 1(3), 43/55.

¨ Bacanlı, H. (2013). Değer eğitimi için bir değer sınıflaması önerisi, I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, Konya (Panel bildirisi)

¨ Bacanlı, H. (2014). Değer Eğitimi modeli olarak Değer Boyutlandırma yaklaşımı, Milli Eğitim Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2014, Ankara: ESAM, (Bildiriler kitabı, ss. 161-166)

¨ Bacanlı, H. (2015). Değer eğitimine bir çözüm olarak Değer Bilinçlendirme, Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Nisan, 2015, Bartın.

¨ Akgül, İ. & Bacanlı, H. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencileri için Değer Böceği uygulamaları, II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Kırıkkale.

¨ Bacanlı, H. & Akgül, İ. (2015). İlkokullar için Erdemli Çocuk projesi, II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Kırıkkale.

¨ Bacanlı, H., Akgül, A. & Akgül, İ. (2015). Değer örgütlenmesini belirlemeye yönelik bir teknik: Değer Sosyometrisi, II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Kırıkkale.

¨ Türkan, S. & Bacanlı, H. (2015) Değer Böceği uygulamalarının varyasyonları, II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Kırıkkale.

¨ Bacanlı, H., Akgül, A. & Akgül, İ. (2015). Değer örgütlenmesini belirlemeye yönelik bir teknik: Değer Sosyometrisi, II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Kırıkkale.

¨ Türkan, S. & Bacanlı, H. (2015) Değer Böceği uygulamalarının varyasyonları, II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Kırıkkale.